Stichting Maas PodiumEen betrokken gemeenschap begint bij ontmoeting, oog hebben voor de ander en het delen van perspectieven. Stichting Maaspodium faciliteert daarom in een cultureel podium, waarin verhalen van ver en dichtbij toegankelijk worden. De stichting gelooft dat educatie, verbeelding, amusement en verbinding samengaan. Een plek waarin een inclusieve, betrokken, levendige en nieuwsgierige samenleving weerspiegeld wordt.

Doelstelling
Ze tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren van voorstellingen, festivals en evenementen en ook kan de stichting bemiddelen en adviseren bij het contracteren van films, muziek- en theatergroepen voor derden (uit de oprichtingsakte, notarieel vastgelegd dd. 01-05-1990). De stichting heeft geen winstoogmerk en wordt geheel gerund door gedreven vrijwilligers die hart hebben voor cultuur en de mens.

Hoofdlijnen beleidsplan
Naast het Filmcafé biedt Maaspodium ruimte voor lokale cultureel-maatschappelijke activiteiten, waarin ontmoeting, verbinding en verdieping centraal staat. Zo kunnen er (school)musicals worden opgevoerd, try-outs, (kinder)voorstellingen, lezingen over maatschappelijke thema’s en meet-ups. Doorheen het jaar worden er volledig verzorgde specials georganiseerd, waarin bij een film, voorstelling of andersoortige culturele vertoning een buffet en muziek wordt aangeboden. Zo realiseren we kruisbestuiving vanuit verschillende culturele hoeken en wordt Maaspodium dé culturele hotspot in de regio.

Voor meer informatie of reserveringen kunt u contact opnemen met het bestuur via: info@filmcafegrave.nl

Contactgegevens
Stichting Maas Podium
Postbus 83
5360 AB Grave
Tel. 0653149906
RSIN: 006523638

Samenstelling bestuur
Voorzitter: M. Slooves
Secretaris: E. van den Ouwelant
Penningmeester: A. van Heemskerk
Bestuurslid: J. Janssen

De bestuursleden voeren hun functie, evenals alle vrijwilligers, onbezoldigd uit.